Mød Vores team

Analytiker, rådgiver

Karen Lumholt

Karen Lumholt er tidl. journalist i DR og tidl. direktør for Tænketanken Cura. Hun rådgiver om nye fællesskaber, Ny Tillid, relationel velfærd og politisk interessevaretagelse. Kunderne er kommuner, ngo’er, frivilligområdet, foreningslivet, institutioner og medievirksomheder.

Karen er forfatter til en lang række fagbøger, bl.a. Historier der flytter mennesker, Det personlige samfund, Det relationelle menneske og Fremtidens fællesskaber (1 og 2), se Karenlumholt.dk. Hun er partner i Lumholt & Stahlschmidt, hvor hun underviser i strategisk kommunikation og konstruktiv journalistik. Er desuden en ofte brugt foredragsholder, ordstyrer og mediekommentator.

Karens fokusområder

Samfundsanalyser

En aktuel analyse er en genre som ligger midt imellem den store fagligt tunge baggrundsartikel og et essay udarbejdet ved hjælp af akademiske arbejdsmetoder. Den er faktabaseret og saglig – og samtidig godt formidlet, aktuel og væsentlig. Analysen afdækker muligheder og trusler i scenarier og er forsynet med kuraterede links til mange troværdige kvalitets-kilder.

Karen har især fokus på områderne Samfundsøkonomi, Politik og demokrati, Civilsamfund og frivillige, Familie, institution og skole, Fællesskabsformer, Den grønne omstilling, Medier og teknologi og Velfærds-innovation. Se mere på Samfundsanalyse.dk

Fremtidsforskning

Fremtidsforskning er et lidt misvisende begreb, men betyder bare, at man på et vidensbaseret og velargumenteret grundlag udarbejder mulighedsscenarier for fremtiden – og trusselsscenarier.

Karen udarbejder scenarier både i forbindelse med analyserne, men også i samarbejde med Selskabet for Fremtidsforskning, hvis formål det er at bidrage til, at nye løsninger på danske og internationale problemer tidligst muligt kastes ud til debat bredt i det danske samfund. Til det formål redigerer hun bl.a. selskabets tidsskrift Futuriblerne. Se mere på Fremtidsforskning.dk

Nye fællesskaber

Fællesskaber er ikke bare nice to have, de er need to have. Det er nemlig veldokumenteret, at det er i relationer og fællesskaber, mennesker finder mest trivsel. I hver en lille egn i Danmark er foreningslivet, kommuner, små selvstændige og ngo’er – sammen og hver for sig – i færd med at genopfinde fællesskaberne i lokalsamfundet/ civilsamfundet og på nettet.

Alle disse spirende fællesskaber og hvorfor de er så livsvigtige, har Karen studeret, beskrevet og holdt foredrag om de sidste mange år for at opmuntre til endnu mere mod og idérigdom på området. Se Karenlumholt.dk.

Vores team

ERfaring og styrke

 

Markus Bjørn Kraft

Markus Bjørn Kraft

Rådgiver

Anders Stahlschmidt

Anders Stahlschmidt

Konsulent

Karen Lumholt

Karen Lumholt

Analytiker, rådgiver

Tore G. C. Rich

Tore G. C. Rich

Webudvikler

Kontakt vores team

 

Benyt denne kontaktformular, så kontakter vi dig

Kontor

Carl Jacobsens Vej 16, opgang 6, 4. th.

2500 Valby

Følg os

Jeg vil gerne kontaktes om