Tillidsmåling

En tillidsmåling er et godt udgangspunkt for at drøfte status, effektivitet og arbejdsglæde

Begynd med en tillids-måling

Ny Tillids tillidsmåling giver et klart overblik over medarbejderes og lederes opfattelse af den aktuelle situation i organisationen. Målingen er udgangspunkt for ledelsen til at drøfte fx status, effektivitet og arbejdsglæde blandt medarbejderne. Formår ledelsen at skabe gode, tillidsfulde relationer, er sandsynligheden for at ledelsen får succes større. Ligesom brud på den etablerede tillid kan være afgørende for en organisations og leders performance.

Vi foretager tillidsmålinger både i helt små organisationer med ganske få medarbejdere og i store organisationer med hundredvis eller tusindvis af medarbejdere. Også på teamniveau.

Eksempelresultat

Hvert team i organaisationen, og hele organisationen samlet set, måles på fem punkter: Åbenhed og sårbarhed, Konstruktive konflikter, Kompetencer, Organisering og Fælles mål/mening. Det tager hver medarbejder 10 minutter at udfylde spørgeskemaet. Målingen foretages online på computer, tablet eller mobil.

Fremgangsmåde

Sammen med vores konsulent beslutter I jer for hvor mange medarbejdere der skal deltage i tillidsmålingen, samt hvor mange teams der skal deltage. Resultatet fremstår for hvert team – og hvis I ønsker det for hele organisationen.

Hvert team får sit eget link til undersøgelsen. Når alle har svaret, modtager vores konsulent resultatet. Besvarelserne er anonyme. Vores konsulent præsenterer resultatet for jer i en anonymiseret form.

Tillidsanalyse

Målingen kan suppleres med en stærk tillidsanalyse, der nøje beskriver på hvilke områder, tilliden er under forandring i Danmark – både for den enkelte og landet. Analysen er aktuel og undersøger hvordan tilliden er under forandring i forskellige brancher, i forhold til faggrupper, institutioner og myndigheder mm.

Ny Tillid

Fem målepunkter

Vores tillidsmåling måler niveauet af tillid i din organisation på følgende fem områder:

 

  • Åbenhed og sårbarhed
  • Konstruktive konflikter
  • Kompetencer
  • Organisering
  • Fælles mål/mening

Hvad giver en tillidsmåling?

En leders gennemslagskraft i en organisation er direkte forbundet til medarbejdernes tillid.

Det handler både om, hvorvidt medarbejderne har tillid til ledelsen, om medarbejderne har tillid til hinanden og deres faglige kvalifikationer og om medarbejderne har tillid til organisationen og dens værdier, regler, rutiner og mål.

En tillidsmåling fra Ny Tillid behandlinger disse emner gennem fem områder: “Åbenhed og Sårbarhed”, “Konstruktive konflikter”, “Kompetencer”, “Organisering” og “Fælles mål/mening”.

Er der tillid på disse fem områder, arbejder organisationen mere effektivt. Det er lettere for ledelsen at skabe forandring og implementere nyt. Det er nemmere for medarbejdere at samarbejde. Og det skaber det nødvendige grundlag for, at alle i organisationen arbejder hen mod et fælles mål.

Åbenhed og Sårbarhed

Et af de vigtigste tegn på tillid i en gruppe eller organisation er, at gruppens medlemmer er åbne over for hinanden og trygt kan indrømme og vise svaghed og sårbarhed. Lige så vel som man kan vise sine styrker.

For hvis medarbejderne ikke behøver at frygte, at andre i teamet udnytter deres svagheder, kan medarbejderne fokusere deres energi 100 % på arbejdet. Det giver mere effektive medarbejdere og bedre gruppedynamik.

Svarene på spørgsmålene under “Åbenhed og sårbarhed” viser niveauet af tillid på dette område.

/

Konstruktive konflikter

Konflikter opfattes tit som noget negativt og risikabelt, noget vi helst bør undgå. Men konstruktive konflikter er nødvendige, hvis engagerede personer i en gruppe skal opnå de bedste resultater. Det er et tegn på tillid i gruppen, at medlemmerne kan håndtere engageret uenighed på en ordentlig måde.

Svarene på spørgsmålene på dette områder viser derfor, i hvilken grad medarbejderne er i stand til at håndtere konflikter konstruktivt.

i

Kompetencer

Det er en forudsætning for tillid i et arbejdsfællesskab, at man føler sig tryg ved sine egne og andres kompetencer. Hvis dem, man arbejder sammen med, er i stand til og motiverede for at bidrage til de fælles resultater, er det alt andet lige mere oplagt at have tillid til dem.

Svarene på spørgsmålene på dette område fortæller derfor, hvordan medarbejderne oplever niveauet af egne og andres kompetencer, og hvorvidt medarbejderne oplever, at disse kompetencer bliver bragt i spil.

Organisering

Tillid bygger også på struktur og den måde arbejdet er organiseret på. For eksempel kan rutiner og nogle former for kontrol medvirke til sikkerhed og tryghed. Det kan også have betydning for graden af tillid, at man bliver involveret i relevante beslutninger.

Svarene på spørgsmålene om organisering viser, i hvor høj grad medarbejderne kender til organisationens værdier, regler og rutiner, om disse er tydelige og om arbejdet udføres i overensstemmelse med dem.

Svarene fortæller også, om medarbejderne forstår baggrunden for, hvorfor beslutninger tages af ledelsen, og om medarbejderne selv oplever at blive lyttet til.

Fælles mål/mening

Mål og mening er grundlæggende for de fleste mennesker. Vores tillid til verden omkring os er afhængig af, at vi oplever, at der er et formål med vores arbejde og ikke meningsløshed og formålsløshed.

Svarene på spørgsmålene om fælles mål/mening i organisationen viser derfor, om medarbejderne oplever, om der er klare fælles mål og værdier i organisationen, men også om medarbejderne deler disse mål og værdier, og om organisationen og ledelsen agerer i overensstemmelse med målene og værdierne.

Kontakt vores team

 

Benyt denne kontaktformular, så kontakter vi dig

Kontor

Carl Jacobsens Vej 16, opgang 6, 4. th.

2500 Valby

Følg os

Jeg vil gerne kontaktes om