Tillids­analyse

Hvordan går det egentlig med tilliden?

Polarisering af den offentlige samtale, fake news, krænkelsesparathed og ekkokamre.
Mistillid til magthavere og eksperter.
Uddannelseskløft, generationskløft og voksende skel mellem land og by.
Økonomisk krise, opstande og oprør i verden.

Polariseringen synes ingen ende at tage. Men danskerne er stadig verdensmestre i tillid. Hvad sker der? Hvordan passer vi på den? Og hvad skal der til?

Få et superaktuelt og nuanceret overblik over udviklingen af tillid i samfundet samt et bredere perspektiv på tillid som forudsætning for effektivitet og arbejdsglæde.

Polarisering og tillid 2020 © er udarbejdet for Ny Tillid i samarbejde med Samfundsanalyse.dk

Tillidsanalyse: Indhold

Nedenfor følger en oversigt over, hvad tillidsanalysen indeholder

Tillidsanalyse: Indhold

Status – hvor er vi?

Polarisering og mistillid vokser, men ikke lige meget alle steder

 • Mistilliden mellem samfundets ”ingroups og outgroups” vokser i hele verden
 • Danmark har historisk haft en større sammenhængskraft og tillid
 • Polarisering og tillid efter corona
  • Forbrugertilliden daler
  • Tilliden til politikerne vokser i lande, hvor tilliden i forvejen var høj – og falder der hvor den var lav
  • Spillet om samfundsmodellen
 • Polarisering af den politiske samtale
 • Polarisering af det politiske billede

Økonomisk og social polarisering

 • Middelklassen i Vesten er siden 2009 blevet spaltet socialt (den nederste del er blevet fattigere)
 • Digitalisering, ensomhed, segmentering og fjendebilleder skaber utryghed for dem, der føler sig sat udenfor

Geopolitisk polarisering

 • USA er både i konflikt med sig selv og med Kina og Europa

Tillidsanalyse: Indhold

Polarisering og tillid inden for 5 områder – muligheder og trusler

By og land

 • Centralisering og decentralisering
 • Land versus by – gamle kampe og nye modtendenser
 • Polariserede by- og boligformer

Sundhed og socialt

 • Polariseret folkesundhed: de 20 procent, der fejler det hele
 • Social udstødelse, hjemløshed og marginalisering
 • ”Eliten mod folket” eller varme versus kolde hænder

Digitalisering og medier

 • Digitalisering kan fostre fremmedgørelse
 • Polariseret medieforbrug
 • Sociale medier øger polariseringen – men skaber også fællesskaber
 • Fake news: Misinformation og tvivl om ekspertviden – public service i ny rolle
 • Shaming og krænkelsesparathed

Unge og ældre

 • Generation boomer, x, y og z
 • Den sociale mobilitet er bremset og uddannelsesvalget polariseret
 • De 20 procent unge i mistrivsel versus de ressourcestærke

Virksomheder og organisationer

 • Det betyder mere på bundlinjen at få tillid end bare at få opmærksomhed
 • Samfundsansvar er blevet en virksomhedstrend og et konkurrenceparameter
 • NPM – et brud med den danske tillid?
 • Tillidsbaseret ledelse i det offentlige

Tillidsanalyse: Indhold

Tillidsbarometret

Tilliden til faggrupper mm. ifølge diverse undersøgelser

 • Vi har mest tillid til politiet, især dem i lokalområdet
 • Tilliden til medierne er faldet
 • Tilliden til de finansielle institutioner er faldet
 • Tilliden til myndigheder og fageksperter er dog generelt vokset efter corona
 • Velgørende institutioner og organisationer: Skidt for nogen og godt for andre
 • Tilliden til politikerne er stigende i DK efter 15 års fald – DK bryder her med international tendens
 • Tilliden til embedsmænd er påvirket negativt af skandalesager (SKAT, Socialstyrelsen)
 • Tilliden til forskerne og til sundhedssystemet er steget – men vi tror stadig ikke på lægen
 • Børns tillid til ”systemet”

Tillidsanalyse: Indhold

En oversigt over vigtige kilder til analysen

Kurateret kildesamling med resuméer af hver kilde.

Kontakt vores team

 

Benyt denne kontaktformular, så kontakter vi dig

Kontor

Carl Jacobsens Vej 16, opgang 6, 4. th.

2500 Valby

Følg os

Jeg vil gerne kontaktes om