Beskrivelse af tillid

Ny Tillid

At skabe
resultater
gennem
relationer

Tillid kan grundlæggende beskrives som, at give sig hen til en anden person og dermed sætte sig selv i en sårbar situation. At være i stand til at udvise tillid kræver derfor, at man afgiver noget kontrol, kan stole på en anden og på, at situationen vil udspille sig som man har en forventning om.

Sociolog Niklas Luhmann beskriver tillid som en mekanisme til reduktion af social kompleksitet, hvilket er en meget dækkende beskrivelse af, hvordan vi ubevidst anvender tillid som et redskab i det daglige. Mere specifikt mener Luhmann, i overensstemmelse med andre, at tillid fungerer som en form for generaliserende forventning til andres adfærd.

Ved at opbygge tillid til andre skaber vi automatisk en forventning om, hvad de vil gøre og hvordan en situation vil udspille sig. På den måde begrænser vi som individer noget af usikkerheden i, at andres handlinger er udenfor vores kontrol. Vi stoler på dem.

Som i andre sociale forhold er tillid også en primær komponent i ledelse. Hvis en leder ikke formår at skabe tillidsfulde relationer er der meget lille sandsynlighed for, at hun vil have succes.

Ledelseskraft handler om at skabe resultater gennem relationer, og særligt brud på den etablerede tillid kan være afgørende for en organisations og leders performance. Sagt med andre ord, er værdien af en leders magt direkte afhængig af medarbejdernes tillid til denne magt – altså om magten er legitim.

Ny Tillid knytter sig derfor i høj grad også til personen bag lederskabet. Da tillid som nævnt er et relations-begreb og noget der ikke kan fremtvinges, skal lederens magt ikke legitimeres ved tvang. I stedet kræves der i lederens arbejde for at styrke sin troværdighed særlig selvindsigt på tre områder: Personlighed, Legitimitet & Kompetencer.

NY TILLID

Konsekvenser af Ny Tillid

 

  • Tillid giver mulighed for at tage chancer.
  • Tillid naturliggør deling af information og generel transparens.
  • Tillidsfulde grupper er generelt mere effektive og performer bedre.
  • Tillid øger produktivitet der kan ses positivt på bundlinjen.

Kontakt vores team

 

Benyt denne kontaktformular, så kontakter vi dig

Kontor

Carl Jacobsens Vej 16, opgang 6, 4. th.

2500 Valby

Følg os

Jeg vil gerne kontaktes om